LYON CRA-69

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

  • Base inferior fabricada en fosa de ferro nodular de 1,41 m d’alçada. De geometria variable, la base compta amb decoracions longitudinals i transversals. Dotada de porta de registre i placa base d’ancoratge per a fixar al terra.
  • Canya superior formada per dos elements independents i fabricada en fosa de ferro nodular amb decoracions longitudinals i transversals. De geometria cilíndrica, la seva unió sobre la base es mitjançant unió mascle-femella, essent la canya mascle i la base femella. La fixació i alineació de la canya es realitza mitjançant cargols ocults laterals mecanitzats sobre l’extrem superior de la base.
  • Porta de registre fabricada en fosa de ferro gris, per l’accés als elements de derivació i connexió a terra. Tancament amb cargol accionable mitjançant clau simple.
  • Punts d’unió entre base i canya i entre les dues canyes.
  • Possibilitat de fixació superior amb rosca de 3/4‘’Gx50mm o Ø60x70mm.
  • Fosa de ferro nodular de qualitat EN-GJS-500-7 segons normativa UNE-EN1563. Fosa de ferro gris de qualitat EN-GJL-200 segons normativa UNE-EN-1561.

 

ACABATS

  • Aplicació de capa d’imprimació antioxidant Epoxi de dos components, aplicada de forma homogènia amb un espessor mínim de 40µ.
  • Aplicació de color superficial mitjançant pintura en base de poliuretà de dos components, aplicada amb un espessor mínim de 70µ en color negre forja. Altres colors sota demanda.

 

Centres històrics
Centres històrics
Historical centers
hook up va beach
Residencial
Residential
dating in milan
Disseny urbà clàssic
Urban Classic Design
Jardins
Jardins
Parks
Zones per a vianants
Zones per a vianants
Pedestrian areas

Productes relacionats

© 2015 COPYRIGHT ROS