TARRAGONA CRA-22

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

  • Base inferior fabricada en fosa de ferro gris de 0,97m d’alçada i geometria troncocònica, amb decoracions longitudinals. Dotada de porta de registre i placa base d’ancoratge per a fixar al terra.
  • Canya superior fabricada en fosa de ferro gris amb motius decoratius disposats longitudinalment. De geometria troncocònica, la seva unió sobre la base es mitjançant unió mascle-femella, essent la canya mascle i la base femella. La fixació i alineació de la canya es realitza mitjançant cargols ocults laterals mecanitzats sobre l’extrem superior de la base. Capitell decoratiu opcional situat a l’extrem superior de la canya.
  • Porta de registre fabricada en fosa de ferro gris per l’accés als elements de derivació i connexió a terra. Tancament amb cargol accionable mitjançant clau simple.
  • Punt d’unió entre base i canya.
  • Possibilitat de fixació superior amb rosca de 3/4‘’Gx50mm o Ø760x70mm.
  • Fosa de ferro gris de qualitat EN-GJL-200 segons normativa UNE-EN-1561.

 

ACABATS

  • Aplicació de capa d’imprimació antioxidant Epoxi de dos components, aplicada de forma homogènia amb un espessor mínim de 40µ.
  • Aplicació de color superficial mitjançant pintura en base de poliuretà de dos components, aplicada amb un espessor mínim de 70µ en color negre forja. Altres colors sota demanda.

 

Jardins
Jardins
Parks
Zones per a vianants
Zones per a vianants
Pedestrian areas
Residencial
Residencial
Residential
Disseny urbà clàssic
Disseny urbà clàssic
Urban Classic Design
Centres històrics
Centres històrics
Historical centers

Productes relacionats

© 2015 COPYRIGHT ROS