BRA-1100

DESCRIPCIÓ
 

Realitzat en tub i planxa d’acer de qualitat S-235-JR segons normativa UNE-EN-10025.
Acabat:

  • Galvanitzat per immersió en bany de Zinc calent.
  • Aplicació de capa d’imprimació Epoxi de dos components, aplicada de forma homogènia amb un espessor mínim de 40µ.
  • Aplicació de color superficial mitjançant pintura en base de poliuretà de dos components, aplicada amb un espessor mínim de 70µ en color negre forja. Altres colors sota demanda.

Pas interior per al cable elèctric.

 

DIMENSIONS
 

Zones per a vianants
Zones per a vianants
Pedestrian areas
millionaire dating online
Zones residencials
Residential
http://alumbrado-publico-ros.es/en/speed-dating-london-30s/
Disseny urbà modern
Urban modern design
saga dating uk
Centres històrics
Historical places
© 2015 COPYRIGHT ROS