BRA-1900

DESCRIPCIÓ
 

Realitzat en tub i planxa d’acer de qualitat S-235-JR segons normativa UNE-EN-10025.
Acabat:

  • Galvanitzat per immersió en bany de Zinc calent.
  • Aplicació de capa d’imprimació Epoxi de dos components, aplicada de forma homogènia amb un espessor mínim de 40µ.
  • Aplicació de color superficial mitjançant pintura en base de poliuretà de dos components, aplicada amb un espessor mínim de 70µ en color negre forja i daurat. Altres colors sota demanda.

Pas interior per al cable elèctric.

 

DIMENSIONS
 

 
 
Zones per a vianants
Zones per a vianants
Pedestrian areas
http://alumbrado-publico-ros.es/en/best-asian-dating-sites/
Disseny urbà clàssic
Urban classic design
free dating site canada
Centres històrics
Historical places
http://alumbrado-publico-ros.es/en/hook-up-with/
Zones residencials
Residential

Productes relacionats

© 2015 COPYRIGHT ROS