BRA-4000

DESCRIPCIÓ
Realitzat en fosa de ferro gris de qualitat EN-GJL-200 segons norma UNE-EN-1561.
Acabat:

  • Aplicació de capa d’imprimació Epoxi de dos components, aplicada de forma homogènia amb un espessor mínim de 40µ.
  • Aplicació de color superficial mitjançant pintura en base de poliuretà de dos components, aplicada amb un espessor mínim de 70µ en color negre forja. Altres colors sota demanda.

Pas interior per al cable elèctric.

 

DIMENSIONS
 

 
 
Zones per a vianants
Zones per a vianants
Pedestrian areas
dating college students
Zones residencials
Residential
too dating site
Disseny urbà modern
Urban modern design
funny russian dating pictures
Centres històrics
Historical places
© 2015 COPYRIGHT ROS