DINO CRA/ET-3200 TRA

 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

  • Base inferior fabricada en fosa de ferro nodular de 1,8 m i geometria troncocònica, amb quatre entrades verticals disposades a 90º a mode decoratiu. Dotada de porta de registre i placa base d’ancoratge per a fixar al terra.
  • Canya superior fabricada en acer protegit mitjançant galvanitzat. De geometria troncocònica i corbada, la seva unió sobre la base es mitjançant unió mascle-femella, essent la canya mascle i la base femella. La fixació i alineació de la canya es realitza mitjançant cargols ocults laterals mecanitzats sobre l’extrem superior de la base.
  • Porta de registre fabricada en fosa de ferro gris, per l’accés als elements de derivació i connexió a terra. Tancament amb cargol accionable mitjançant clau simple.
  • Punt d’unió entre base i canya.
  • Fosa de ferro nodular de qualitat EN-GJL-500-7 segons normativa UNE-EN1563. Fosa de ferro gris de qualitat EN-GJL-200 segons normativa UNE-EN-1561. Acer de qualitat S-235-JR segons normativa UNE-EN-10025.

 

ACABATS

Canya:

  • Posteriorment a les operacions de soldadura, galvanitzat per immersió en bany calent de Zinc proporcionant un dipòsit superficial de 600 gr/m2 en tota la superfície de la peça, tant a l’interior com l’exterior.

Base i canya:

  • Aplicació de capa d’imprimació antioxidant Epoxi de dos components, aplicada de forma homogènia amb un espessor mínim de 40µ.
  • Aplicació de color superficial mitjançant pintura en base de poliuretà de dos components, aplicada amb un espessor mínim de 70µ en color negre forja. Altres colors sota demanda.

 

Centres històrics
Centres històrics
Historical places
Disseny urbà modern
Disseny urbà modern
Urban modern design
Zones per a vianants
Zones per a vianants
Pedestrian areas
Grans avingudes
Grans avingudes
Large avenues
Zones residencials
Zones residencials
Residential
Jardins
Jardins
Parks

Productes relacionats

© 2015 COPYRIGHT ROS