TARRACO CRA/ET-1000

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

  • Fuste de tub d’acer en un sol tram galvanitzat per immersió en bany de Zinc líquid de 168mm de diàmetre.
  • Puerta de registro per l’accés als elements de derivació i connexió a terra, interiorment reforçada.
  • Placa base amb anella de protecció.
  • Brida de fixació per lluminària realitzada en fosa de ferro gris.
  • Remat superior model RMA-568 realitzat en fosa de ferro gris.
  • Acer de qualitat S-235-JR segons normativa UNE-EN-10025. Fosa de ferro gris de qualitat EN-GJL-200 segons normativa UNE-EN-1561.

 

ACABATS

  • Posteriorment a les operacions de soldadura, galvanitzat per immersió en bany calent de Zinc proporcionant un dipòsit superficial de 600 gr/m2 en tota la superfície de la peça, tant a l’interior com l’exterior.
  • Aplicació de capa d’imprimació antioxidant Epoxi de dos components, aplicada de forma homogènia amb un espessor mínim de 40µ.
  • Aplicació de color superficial mitjançant pintura en base de poliuretà de dos components, aplicada amb un espessor mínim de 70µ en color negre forja. Altres colors sota demanda.

 

Centres històrics
Centres històrics
Historical places
Disseny urbà modern
Disseny urbà modern
Urban modern design
Zones per a vianants
Zones per a vianants
Pedestrian areas
Grans avingudes
Grans avingudes
Large avenues
Zones residencials
Zones residencials
Residential
Jardins
Jardins
Parks
© 2015 COPYRIGHT ROS